Aktualności

Cze 05, 2022

Loża Katowicka Business Centre Club Katowice, Miasto Katowice – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink  oraz Money Square Investment Sp. z o.o. i KPMG Tax M. Michna spółka komandytowa zapraszają na konferencję w formie hybrydowej pt.: „Możliwości inwestycyjne w perspektywie stosunków ukraińsko-polskich w nowoczesnych warunkach – relokacja biznesu”.

Gość Specjalny: Pan Roman Dryps Dyrektor Koordynator Centrum Relokacji Biznesu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

7 czerwiec 2022 r. g. 10:00,

w siedzibie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Rawa.Ink ul. Teatralna 17a 40-003 Katowice

Więcej informacji pod linkiem: https://rawaink.katowice.eu/event/konferencja-pn-mozliwosci-inwestycyjne-w-perspektywie-stosunkow-ukrainsko-polskich-w-nowoczesnych-warunkach-relokacja-biznesu/ 

Mar 07, 2022

Konsulat Honorowy Ukrainy w Katowicach tymczasowo przeniesiony do Punktu Interwencji Kryzysowej dla Ukraińców – ul. Młyńska 5

Pn-Pt 9:00-17:00
Sobota 10:00-16:00
Numer telefonu 539-696-888

Mar 01, 2022

Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców/urzędach wojewódzkich/placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Informacje dla obywateli Ukrainy

  • Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, możesz skorzystać z darmowego noclegu i transportu do miejsca zakwaterowania. Więcej informacji znajdziesz w punkcie recepcyjnym.
  • Masz dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i służby zdrowia. Zapewnimy dostęp do innych instytucji.
  • Nie martw się o formalności. Twój dalszy pobyt w Polsce będzie legalny – w najbliższych dniach nie musisz składać żadnych wniosków.
  • W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie (listę znajdziesz na stronie ua.gov.pl).
  • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75. Aby uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu, obywatele Ukrainy mogą się też kontaktować z infolinią Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 32 606 32 32.


Regularnie odwiedzaj stronę ua.gov.pl.

 


Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

 


Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine

All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict do not need to register or worry about formalities at reception points. All persons fleeing Ukraine, seeking refuge in Poland, do not need to worry about the legality of their stay. There is also no need to submit any applications at the Office for Foreigners/voivodship offices / Border Guard posts in the coming days. The same applies to Ukrainian citizens staying in Poland whose residence permits have expired.

All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict, who do not have an assured stay (accommodation) in Poland, may go to the reception point. They will receive information about their stay in Poland, a meal, basic medical care and a place to rest; temporary accommodation will be indicated to them. All of them are provided access to free medical care and Polish health services.

Ukrainian citizens staying in Poland do not have to leave if their residence permits expire. They also do not have to worry about the legality of their further stay.

Up-to-date information for citizens of Ukraine is available on the website ua.gov.pl.

Lut 25, 2022

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła nową wojnę, konflikt zbrojny na pełną skalę w samym sercu Europy.

Rosyjskie wojska przekroczyły nasze granice z terytorium Rosji i Białorusi, a także z okupowanego obszaru Donbasu i Krymu. Rosja zaatakowała Ukrainę jednocześnie od wschodu, południa i północy, a także z powietrza.

Rosja prowadzi ostrzał rakietowy miast, ataki lotnictwa, czołgów i artylerii, wysyła grupy dywersyjne.

 

Ostatnia noc dla Kijowa była najstraszniejszą od czasu 1941 roku – od ataku nazistowskich Niemiec. Ataki rakietowe uderzyły w ludność cywilną. Rosyjskie czołgi usiłują sforsować drogę do stolicy Ukrainy.

Losy Europy ważą się teraz w Ukrainie. Jeśli Putin nie spotka się ze zdecydowaną reakcją, jeśli nie zostanie powstrzymany teraz, będzie parł dalej i wówczas wszystkie europejskie miasta będą zagrożone.

24 lutego  do godz. 22.30 rosyjskie wojska atakowały nasze pozycje 393 razy, uderzyły w 32 obiekty cywilne, zniszczyły 6 posterunków, zaatakowały Wyspę Żmij na Morzu Czarnym, zajęły Czarnobylską Elektrownię Atomową i południową część obwodu chersońskiego, z Północnym Kanałem Krymskim włącznie.

W ciągu pierwszego dnia inwazji, do północy 24 lutego, w Ukrainie zginęło 137 osób, a 316 zostało rannych.

Od wczoraj trwają potężne cyberataki na strony internetowe instytucji rządowych Ukrainy.

W odpowiedzi Ukraina, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, przystąpiła do obrony swego terytorium. Będziemy bronić naszej ziemi.

Wojska rosyjskie ponoszą straty: w samolotach, helikopterach, czołgach, transporterach, ludziach.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych Ukrainy wydał rozkaz, by zadać agresorowi maksymalnie dużych strat.

 

Tysiące obywateli ukraińskich wstąpiły do oddziałów obrony terytorialnej. W najbliższych dniach dołączą następni.

24 lutego 2022 r. Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła decyzję Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego na całym terytorium Ukrainy na okres 30 dni w celu zapewnienia obronności, bezpieczeństwa publicznego i interesów państwa Ukrainy.

W związku z tym niektóre prawa konstytucyjne i podstawowe wolności człowieka mogą być czasowo ograniczone (art. 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Konstytucji Ukrainy: nietykalność mieszkania, prywatność korespondencji, ingerencja w życie osobiste, wolność swobody przemieszczania się, wolność myśli i słowa, swoboda wyrażania poglądów i przekonań, wyborów, pokojowych zgromadzeń, prawa własności, prawa do działalności gospodarczej, prawa do działalności zawodowej, prawa do strajku, prawa do nauki). Tymczasowe ograniczenia praw i uzasadnionych interesów dotyczyć będzie również osób prawnych.

Administracje obwodowe, kijowska miejska administracja państwowa i organy lokalnego samorządu mają stworzyć rady obrony i wspomagać dowództwo wojskowe we wprowadzaniu i wdrażaniu środków stanu wojennego.

W niektórych ukraińskich miastach wprowadzono godzinę policyjną.

 

Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją.

Zachęcamy naszych partnerów, by poszli za naszym przykładem. Uważamy za niedopuszczalne utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwem – agresorem, które bez powodu atakuje sąsiada. Organizacje międzynarodowe powinny rozważyć pozbawienie członkostwa Rosji za rażące naruszenie prawa międzynarodowego.

Za agresorów uważać będziemy także tych, którzy wyrażają poparcie dla działań Rosji na Ukrainie.

Naród rosyjski wyraża sprzeciw wobec chorej decyzji Putina. Ponad 1300 rosyjskich obywateli w ponad 50 miastach Rosyjskiej Federacji zostało aresztowanych za udział w demonstracjach pokojowych.

Liczymy na właściwą reakcję społeczności międzynarodowej. Wyrażamy wdzięczność naszym partnerom, którzy nadal udzielają nam pomocy na różne sposoby (w szczególności pożyczka 1 miliarda USD z Narodowego Banku Polski)

 

Wzywamy społeczność międzynarodową do solidarności z Ukrainą poprzez:

- natychmiastowe nałożenie na Rosję poważnych i skoordynowanych sankcji.

- izolowanie Rosji na wszystkich możliwych forach międzynarodowych.

- udzielenia Ukrainie wsparcia w postaci broni, sprzętu obronnego, paliwa i wszystkiego tego, co jest niezbędne do walki z największą armią na kontynencie europejskim.

- wsparcia finansowego.

Doceniamy już wprowadzone sankcje przez wiele państw świata (Unię Europejską, Australię, Kanadę itd.), a zwłaszcza najostrzejsze sankcje wprowadzone przez USA, Wielką Brytanię i UE, które negatywnie wpłyną na ekonomiczne i finansowe możliwości Rosji kontynuowania agresji.

Oczekujemy od świata natychmiastowego zaostrzenia sankcji, by powstrzymać Rosję, łącznie z odcięciem od SWIFT.

 

Wzywamy organizacje międzynarodowe do niesienia pomocy humanitarnej i i sporządzenia rejestru wszelkich przypadków łamania norm międzynarodowego i praw człowieka.

Mamy nadzieję, że szeroka społeczność ukraińska za granicą wspomoże rząd Ukrainy w przekazywaniu prawdy o wojnie, jaką prowadzi Rosja w Europie.

 

Sytuacja jest dynamiczna. Będziemy nadal informować Państwa.

 

Lut 24, 2022

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, prosimy wszystkie organizacje oraz firmy, które są zainteresowane wsparciem lokalowym, rzeczowym, finansowym lub innym do kontaktu pod numerem telefonu 539-696-888, bądź mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oficjalne konto Banku Narodowego Ukrainy w celu wsparcia Ukraińskiej Armii (Sił Zbrojnych Ukrainy):
Konto specjalne multiwalutowe: UA843000010000000047330992708

USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Wpłata na konto:  UA843000010000000047330992708

GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London  EC2R 8AH, UK
Wpłata na konto:  UA843000010000000047330992708

EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE  BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe  14, 60431   Frankfurt Am Main,Germany
Wpłata na konto:  UA843000010000000047330992708

Lut 24, 2022
Informujemy, że wraz z Władzami Miasta Katowice, Konsulatem Honorowym Ukrainy w Katowicach organizujemy transport dla wszystkich osób, które chcą wrócić na Ukrainę.
Wszelkie informację są udzielane pod nr telefonu 539-696-888.
bądź pod mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lut 24, 2022

Dmytro Kuleba Rankiem 24.02.2022 Putin/Rosja rozpoczęły zmasowaną inwazję na Ukrainę. Pokojowo nastawione ukraińskie miasta są pod ostrzałem. To jest wojna agresji. Ukraina obroni się i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina. Nadszedł czas działania.

Lut 18, 2022

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom na całym Śląsku, które dołączyły się do flash mob`u #зєднані w Dniu jedności Ukrainy. Prezentujemy przepiękne zdjęcia
Składamy szczególne podziękowania dla Katowice - oficjalny profil miasta, Marcin Krupa za włączenie się do akcji i podświetlanie w barwach niebiesko-żółtych hali widowiskowo-sportowej Spodek oraz Prezydentowi Piotr Kuczera oraz Rybnik.eu - Miasto Rybnik za podświetlenie Domu Kultury Chwałowice.

Lut 15, 2022

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do dołączenia do flash mob’u, którego organizatorami są Konsulat Honorowy Ukrainy w Katowicach oraz Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców.
Aby dołączyć do flash mob’u:

1. Zrób zdjęcie lub wideo z elementami ukraińskimi, czyli w strojach ludowych, z flagą oraz wstążkami niebiesko-żółtymi,
2. Zamieść zdjęcia lub wideo w mediach społecznościowych z hashtag’iem  #зєднані lub prześlij plik na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. Jeśli masz możliwość przyjdź do Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców przy ulicy Młyńskiej 5 w Katowicach 16 lutego o godzinie 16:00

Sty 13, 2022


Zapraszamy na koncert pieśni ukraińskich, który wykona zespół 28 dzielnica - 28 район. Odbędzie się wydarzenie 23.01.2022 w Gliwicach w Studio Aktorskie Teatru "Wit-Wit". Więcej informacji oraz bilety na koncert można znaleźć pod linkiem: https://bilety.witwit.pl/.../czornobrywci-koncert.../...