Aktualności

Lis 22, 2022

Spotkanie konsulów generalnych i honorowych Ukrainy w Polsce

19 listopada 2022r. w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się podsumowujące coroczne spotkanie z udziałem konsulów generalnych i honorowych Ukrainy w Polsce.
Podczas spotkania określono priorytetowe obszary działalności konsularnej na rok 2023, w szczególności wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją, ochronę praw i interesów obywateli Ukrainy oraz pomoc Ukraińcom, którzy wymuszeni byli przeprowadzić się do Polski, ratując się przed wojną rosyjską w Ukrainie.
Na zakończenie spotkania Ambasador Ukrainy w Polsce Vasyl Zvarych ogłosił decyzję Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu Orderu Księcia Jarosława Mądrego V stopnia Aleksandrowi Baczykowi, Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Przemyślu, wręczył w imieniu Głowy Państwa Ukraińskiego Order „Za Zasługi” III stopnia Grzegorzowi Dzikowi, Konsulowi Honorowemu Ukrainy we Wrocławiu w latach 2009-2021, wręczył nagrodę „Odznaka MSZ Ukrainy” Henrykowi Kołodziejowi, Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Szczecinie oraz podziękowania Jarosławowi Wieczorkowi, Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Katowicach, Irenie Pordzik, Konsul Honorowej Ukrainy w Opolu, Bartłomiejowi Babuszce, Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Tarnowie, Stanisławowi Adamiakowi, Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Chełmie, Krzysztofowi Sikorze, Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Bydgoszczy oraz
Bogdanowi Wysockiemu, Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Łodzi.


https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/posts/pfbid02S3YhLcQbzuUcSyGyER8bJgYqe9unkLkEVmN1BbjjLoUrbwhUP3KpexScaGbMVFXal