Aktualności

Paź 06, 2020

Wizyta Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski w województwie śląskim

W dniach 15-16 września 2020 roku Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski złożył po raz pierwszy oficjalną wizytę w województwie śląskim.

Podczas wizyty w regionie ukraiński dyplomata odbył ważne rozmowy ze śląskimi urzędnikami, m.in. wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą i prezydentem Katowic Marcinem Krupą.

W programie wizyty znalazły się spotkania W. Wojnarowskiego z dyrektorem TVP Katowice Maciejem Wojciechowskim, prezesem zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL SA) Arturem Tomasikiem, prezesem zarządu Fundacji In Corpore Iwoną Sosnowską-Wiechorek.

Konsul Honorowy Ukrainy w Katowicach Jarosław Wieczorek, który również brał udział we wszystkich ww. spotkaniach, udzielił znaczącej pomocy w organizacji tej wizyty kierownika KGU w Krakowie.

Tematem rozmów był szeroki zakres zagadnień: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych społeczności ukraińskiej; realizacja na poziomie lokalnym projektów medialnych dla Ukraińców; aktualne tendencji migracji zarobkowej w kontekście zagrożeń i ograniczeń pandemicznych oraz niektórych aspektów działalności polskich firm zajmujących się rekrutacją obywateli Ukrainy do pracy w państwach trzecich UE; rozwój dwustronnych stosunków na poziomie międzyregionalnym w różnych dziedzinach: handel, współpraca gospodarcza i inwestycyjna, edukacja i nauka, medycyna, usługi lotnicze i logistyka transportu (z uwzględnieniem potencjału Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach), a także organizację staży dla przedstawicieli nowopowstałych, w ramach reformy decentralizacyjnej na Ukrainie, zjednoczonych wspólnot terytorialnych w celu poznania doświadczeń Katowic i województwa śląskiego w pozyskiwaniu i efektywnym korzystaniu z unijnej pomocy finansowej na ważne projekty i inicjatywy społecznych.Ponadto Konsul Generalny Ukrainy odwiedził Konsulat Honorowy Ukrainy w Katowicach, a także spotkał się ze studentami ukraińskimi studiującymi w województwie śląskim.  Odpowiadał na liczne pytania uczestników spotkania i udzielał wyjaśnień dotyczących najważniejszych aspektów działalności KGU w Krakowie.  Merytoryczna i konstruktywna rozmowa z młodzieżą ukraińską stała się jednym z cyklu spotkań W. Wojnarowskiego w różnych województwach okręgu konsularnego w celu bezpośredniego zbadania i omówienia bieżących problemów rodaków w Polsce.

Mimo, że ta wizyta w regionie była odkładana na długi czas ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, pozytywne wyniki powyższych spotkań były dobrą podstawą do współpracy GKU w Krakowie z władzami Katowic i Województwa Śląskiego, dalszego rozwoju współpracy między Ukrainą a Polską,a także zapewnienie praw i interesów mieszkających tu obywateli Ukrainy.